Iepakotājiem

Iepakotājiem

Depozīta iepakotāju — dzērienu ražotāju un importētāju — dalība depozīta sistēmā ir būtisks priekšnoteikums, lai nodrošinātu dabā visbiežāk sastopamo izmesto dzērienu iepakojumu apsaimniekošanu un pārstrādi, padarot apkārtējo vidi tīrāku. Iepakotājiem reģistrējot dzērienu iepakojumus depozīta sistēmā, tiek nodrošināts, ka šie iepakojumi tiek apsaimniekoti ar visefektīvāko šobrīd pieejamo metodi, un varbūtība, ka konkrētā ražotāja vai importētāja iepakojums tiks izmests pie upes vai mežā, samazinās līdz minimumam. Turklāt iepakotāji, kuri piedalās depozīta sistēmā, iegūst atbrīvojumu no atkritumu apsaimniekošanas un dabas resursu nodokļa par iepakojumu, kas tiek apsaimniekots depozīta sistēmas ietvaros. Iepakotājiem, kuri kalendārā gada laikā laiž tirgū dzērienus, radot 150 kilogramus un vairāk depozīta iepakojuma, dalība sistēmā ir obligāta.

Dokumenti

Pamata līgums ar Depozīta iepakojuma operatoru ir jāslēdz visiem iepakotājiem, kuru radītā izlietotā dzērinu depozīta iepakojuma apjoms kalendārā gada laikā ir 150 kg vai vairāk (Iepakojuma likums).

Papildus informācijai – Valsts Vides dienesta skaidrojums par dalību Depozīta sistēmā: saite

Pamata līgums ietver:

  • Līgums par depozīta iepakojuma apsaimniekošanu, Pielikums Nr. 1 “Pušu kontakti”,  Pielikums Nr. 2 “Depozīta zīmes vienreizlietojamam iepakojumam izmantošanas līgums”
  • Rokasgrāmata depozīta iepakotājiem (Rokasgrāmata nav jāparaksta, tomēr tā ir neatņemama līguma sastāvdaļa)
Pamata līgums par Depozīta iepakojuma apsaimniekošanu
Rokasgrāmata depozīta iepakotājiem
Handbook for producers


Šie pielikumi ir saistoši un jāparaksta TIKAI tiem iepakotājiem, kuri laiž tirgū produktus atkārtoti lietojamā iepakojumā.

  • Pielikums Nr. 3 “Depozīta zīmes atkārtoti lietojamam iepakojumam izmantošanas līgums”
  • Pielikums Nr. 4 “Vienošanās par universālā atkārtoti lietojamā iepakojuma apriti”
  • Pielikums Nr. 5 “Vienošanās par Individuālā dizaina atkārtoti lietojamā iepakojuma apriti”
  • Rokasgrāmata depozīta iepakotājiem par AU iepakojuma apriti (Rokasgrāmata nav jāparaksta, tomēr tā ir neatņemama līguma sastāvdaļa)
Pielikums Nr. 3 “Depozīta zīmes atkārtoti lietojamam iepakojumam izmantošanas līgums”
Pielikums Nr. 4 “Vienošanās par universālā atkārtoti lietojamā iepakojuma apriti”
Rokasgrāmata depozīta iepakotājiem par AU iepakojuma apriti


Kam jāpiedalās depozīta sistēmā?

Ja jūsu uzņēmums iepako, uzpilda vai importē dzērienus, kas iepakoti depozīta iepakojumā, jums šī iepakojuma apsaimniekošana jāuztic SIA “Depozīta Iepakojuma Operators”, noslēdzot iepakojuma apsaimniekošanas līgumu.

Kalendārā gada laikā saražo vai importē dzērienus depozīta iepakojumā 150 kilogramu vai lielākā apjomā.

150 kg

Atbilstoši Iepakojuma likuma 18.1 pantam, depozīta iepakotājiem, kuri kalendārā gada laikā saražo vai importē dzērienus, radot izlietoto depozīta iepakojumu 150 kilogramu vai lielākā apjomā, ir pienākums slēgt līgumu ar depozīta sistēmas operatoru. Šī prasība tāpat attiecas uz visām lejamā alus pārdošanas vietām, bāriem un veikaliem, kuros tiek tirgots lejamais alus līdzņemšanai kādā no depozīta sistēmā iekļautajiem iepakojuma veidiem — PET vai stikla pudelēs. Līgums ar visiem depozīta iepakotājiem ir balstīts uz vienādiem nosacījumiem.

Ar iepakotāju atbildībām un pienākumiem depozīta sistēmā var iepazīties dokumentā Līgums par depozīta iepakojuma apsaimniekošanu, kas atrodas sadaļā “Dokumenti”.

Depozīta sistēmas dalības maksa

Depozīta sistēmas pirmā darbības gada (2022.g.) dalības maksa ir noteikta izstrādātajā “Depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plānā”, savukārt turpmāko gadu depozīta sistēmas dalības maksas tarifi tiks aprēķināti pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteiktās metodikas un tos apstiprinās SPRK.

Iepakojuma grupa
Iepakojuma tips
€/vienība (bez PVN)
Vienreiz lietojamais iepakojums
PET pudeles: bezkrāsainas, caurspīdīgas
0,0009
PET pudeles: citas krāsas
0,0037
Metāls: alumīnija skārdenes
0
Metāls: tērauda skārdenes
0,0093
Vienreiz lietojamās stikla pudeles
0,0180
Atkārtoti lietojamais iepakojums
Universālās atkārtoti lietojamā stikla pudeles
0,0256
Individuālā dizaina atkārtoti lietojamā stikla pudeles
0,0126
Iepakojuma grupa
Vienreiz lietojamais iepakojums
Atkārtoti lietojamais iepakojums
Iepakojuma tips
PET pudeles: bezkrāsainas, caurspīdīgas
PET pudeles: citas krāsas
Metāls: alumīnija skārdenes
Metāls: tērauda skārdenes
Vienreiz lietojamās stikla pudeles
Universālās atkārtoti lietojamā stikla pudeles
Individuālā dizaina atkārtoti lietojamā stikla pudeles
€/vienība (bez PVN)
0,0009
0,0037
0
0,0093
0,0180
0,0256
0,0126

Depozīta iepakojuma reģistrācijas sistēma

Iepakojuma reģistrācija depozīta sistēmas Reģistrā ir priekšnoteikums šī iepakojuma dalībai depozīta sistēmā. Plašāka informācija par depozīta iepakojuma reģistrāciju pieejama Līgumā par Depozīta iepakojuma apsaimniekošanu un Rokasgrāmatā iepakotājiem, kas atrodas sadaļā “Dokumenti”.

Reģistrē depozīta iepakojumu šeit

Lai reģistrētu iepakojumu, jābūt noslēgtam sadarbības līgumam ar DIO.

Bussines for packers second

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

id est laborum
id est laborum
Depozīta iepakojuma marķējums

Depozīta zīmes faili vienreizlietojamam iepakojumam
Depozīta zīmes faili atkārtoti uzpildāmam (AU) iepakojumam


Biežāk uzdotie jautājumi


Neatradi savu jautājumu?

Sazinies ar mūsu kontaktpersonu

Biežāk uzdotie jautājumi

Lai depozīta sistēma atpazītu iepakojumus, par kuriem ir iemaksāta depozīta maksa un depozīta dalības maksa, uz visiem depozīta produktiem (produktu etiķetēm) ir jāizvieto depozīta sistēmas atpazīšanas zīme (vienreiz lietojamais vai atkārtoti uzpildāmais (AU) iepakojums), kā arī jāmaina preces svītrkods. Svītrkoda maiņa nepieciešama, lai depozīta sistēmas ietvaros būtu iespējams atpazīt iepakojumu, par kuru ir samaksāta depozīta maksa 0,10 EUR apmērā.  Ražotājiem un importētājiem  jāplāno jauno etiķešu izgatavošanas grafiki atbilstoši faktam, ka no 01.02.2022. varēs uzsākt produktu depozīta iepakojumā pārdošanu.
Ja importēto dzērienu ražotājs neparedz pielāgot dzērienu etiķetes atbilstoši Latvijas depozīta sistēmas prasībām, importētājam ir jānodrošina atbilstošas uzlīmes izgatavošana un uzlīmēšana uz depozīta iepakojuma. Uzlīmes standarts jāsaskaņo ar depozīta sistēmas operatoru.

Atbilstoši Iepakojuma likumam, dzērienus ar depozīta zīmēm (par kuriem ir samaksāta depozīta dalības maksa) varēs sākt tirgot no 01.02.2022. Taču, ņemot vērā pārejas periodu, no 01.02.2022. līdz 31.07.2022. (ieskaitot) atbilstoši vecajai kārtībai būs atļauts tirgot arī dzērienus bez depozīta zīmes. Pirms 01.02.2022.  produktus ar depozīta zīmi tirgū laist nedrīkst.

Ar svītrkoda izmēriem un krāsu prasībām var iepazīties dokumentā Rokasgrāmata depozīta iepakotājiem, kas atrodas sadaļā “Dokumenti”.

Ar depozīta atpazīšanas zīmes izmēriem un izvietošanas prasībām var iepazīties dokumentā Rokasgrāmata depozīta iepakotājiem, kas atrodas sadaļā “Dokumenti”.

Jā, uz iepakojuma var atrasties vairāku valstu depozīta zīmes. Latvijas depozīta zīmi nepieciešams ievietot rāmi, tādējādi nodalot to no citiem etiķetes elementiem.

Lai produktu depozīta iepakojumā varētu sekmīgi laist tirgū, pēc atbilstoša līguma noslēgšanas ar depozīta sistēmas operatoru iepakotājam ir jāveic katra produkta depozīta iepakojumā reģistrācija. Depozīta sistēmas operators uzturēs vienotu depozīta iepakojuma reģistru, kurā tiks reģistrēti visi produkti, kas tiek laisti tirgū Latvijas teritorijā. Reģistrējot produktu iepakojuma reģistrā, tiks reģistrēts produkta nosaukums, produkta kods, produkta veids, iepakojuma materiāls, tips, izmērs, svars, tiks pārbaudīta depozīta zīmes esamība un atbilstība depozīta iepakojuma veidam – vienreizlietojamais vai atkārtoti uzpildāmais. Tāpat tiks veikta iepakojuma parauga testēšana taromātos, lai pārbaudītu svītrkoda nolasāmību un saglabātu informāciju par konkrēto iepakojumu datubāzē.

Noslēdzot līgumu ar SIA "Depozīta Iepakojuma Operators", iepakotāji iegūs atbrīvojumu no atkritumu apsaimniekošanas un dabas resursu nodokļa par iepakojumu, kas tiks apsaimniekots depozīta sistēmas ietvaros. Visas depozīta iepakojuma apsaimniekošanas izmaksas nodrošinās DIO. 

No 2022. gada 1. februāra līdz 31. jūlijam būs pārejas periods uz jauno sistēmu. Tā laikā plauktos būs gan vecie iepakojumi bez depozīta zīmes, gan arī jaunie iepakojumi ar depozīta zīmi un depozīta maksu 10 centu apmērā, ko pēc tam varēs saņemt atpakaļ, nododot iztukšoto iepakojumu depozīta pieņemšanas punktā. Savukārt no 2022. gada 1. augusta veikalu plauktos drīkstēs atrasties tikai jaunie iepakojumi ar depozīta zīmi. 

Neatradi savu jautājumu?

Sazinies ar mūsu kontaktpersonu