Iepakotājiem

Iepakotājiem

Depozīta iepakotāju — dzērienu ražotāju un importētāju — dalība depozīta sistēmā ir būtisks priekšnoteikums, lai nodrošinātu dabā visbiežāk sastopamo izmesto dzērienu iepakojumu apsaimniekošanu un pārstrādi, padarot apkārtējo vidi tīrāku. Iepakotājiem reģistrējot dzērienu iepakojumus depozīta sistēmā, tiek nodrošināts, ka šie iepakojumi tiek apsaimniekoti ar visefektīvāko šobrīd pieejamo metodi, un varbūtība, ka konkrētā ražotāja vai importētāja iepakojums tiks izmests pie upes vai mežā, samazinās līdz minimumam. Turklāt iepakotāji, kuri piedalās depozīta sistēmā, iegūst atbrīvojumu no atkritumu apsaimniekošanas un dabas resursu nodokļa par iepakojumu, kas tiek apsaimniekots depozīta sistēmas ietvaros. Iepakotājiem, kuri kalendārā gada laikā laiž tirgū dzērienus, radot 150 kilogramus un vairāk depozīta iepakojuma, dalība sistēmā ir obligāta.

Dokumenti

Pamata līgums ar Depozīta iepakojuma operatoru ir jāslēdz visiem iepakotājiem, kuru radītā izlietotā dzērinu depozīta iepakojuma apjoms kalendārā gada laikā ir 150 kg vai vairāk (Iepakojuma likums).

Papildus informācijai – Valsts Vides dienesta skaidrojums par dalību Depozīta sistēmā: saite

Pamata līgums ietver:

  • Līgums par depozīta iepakojuma apsaimniekošanu, Pielikums Nr. 1 “Pušu kontakti”,  Pielikums Nr. 2 “Depozīta zīmes vienreizlietojamam iepakojumam izmantošanas līgums”
  • Rokasgrāmata depozīta iepakotājiem (Rokasgrāmata nav jāparaksta, tomēr tā ir neatņemama līguma sastāvdaļa)
Deposit packaging management agreement
Rokasgrāmata depozīta iepakotājiem
Handbook for producers
Līgums par depozīta iepakojuma apsaimniekošanu


Šie pielikumi ir saistoši un jāparaksta TIKAI tiem iepakotājiem, kuri laiž tirgū produktus atkārtoti lietojamā iepakojumā.

  • Pielikums Nr. 3 “Depozīta zīmes atkārtoti lietojamam iepakojumam izmantošanas līgums”
  • Pielikums Nr. 4 “Vienošanās par universālā atkārtoti lietojamā iepakojuma apriti”
  • Pielikums Nr. 5 “Vienošanās par Individuālā dizaina atkārtoti lietojamā iepakojuma apriti”
  • Rokasgrāmata depozīta iepakotājiem par AU iepakojuma apriti (Rokasgrāmata nav jāparaksta, tomēr tā ir neatņemama līguma sastāvdaļa)
Pielikums Nr. 3 “Depozīta zīmes atkārtoti lietojamam iepakojumam izmantošanas līgums”
Pielikums Nr. 4 “Vienošanās par universālā atkārtoti lietojamā iepakojuma apriti”


Kam jāpiedalās depozīta sistēmā?

Ja jūsu uzņēmums iepako, uzpilda vai importē dzērienus, kas iepakoti depozīta iepakojumā, jums šī iepakojuma apsaimniekošana jāuztic SIA Depozīta Iepakojuma Operators, noslēdzot iepakojuma apsaimniekošanas līgumu.

Kalendārā gada laikā saražo vai importē dzērienus depozīta iepakojumā 150 kilogramu vai lielākā apjomā.

150 kg

Atbilstoši Iepakojuma likuma 18.1 pantam, depozīta iepakotājiem, kuri kalendārā gada laikā saražo vai importē dzērienus, radot izlietoto depozīta iepakojumu 150 kilogramu vai lielākā apjomā, ir pienākums slēgt līgumu ar depozīta sistēmas operatoru. Šī prasība tāpat attiecas uz visām lejamā alus pārdošanas vietām, bāriem un veikaliem, kuros tiek tirgots lejamais alus līdzņemšanai kādā no depozīta sistēmā iekļautajiem iepakojuma veidiem — PET vai stikla pudelēs. Līgums ar visiem depozīta iepakotājiem ir balstīts uz vienādiem nosacījumiem.

Ar iepakotāju atbildībām un pienākumiem depozīta sistēmā var iepazīties dokumentā Līgums par depozīta iepakojuma apsaimniekošanu, kas atrodas sadaļā “Dokumenti”.

Depozīta sistēmas dalības maksaDepozīta sistēmas pirmā darbības gada (2022.g.) dalības maksa ir noteikta izstrādātajā “Depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plānā”, savukārt turpmāko gadu depozīta sistēmas dalības maksas tarifi tiek aprēķināti pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteiktās metodikas un tos apstiprina SPRK. Informācija par dalības maksu, kas bija spēkā līdz 2023. gada 1. aprīlim atrodama šeit.

Dalības maksa (bez PVN) no 2024. gada 1. jūnija:
Iepakojuma grupa
Iepakojuma tips
€/vienība (bez PVN)
Vienreiz lietojamais iepakojums
PET pudele: bezkrāsaina, caurspīdīga
0,0165
PET pudele: citas krāsas
0,0256
Metāls: alumīnija skārdene
0
Metāls: tērauda skārdene
0
Vienreiz lietojama stikla pudele
0,0333
Atkārtoti lietojamais iepakojums
Universālā atkārtoti lietojamā stikla pudele
0,0660
Individuālā dizaina atkārtoti lietojamā stikla pudele
0,0161
Iepakojuma grupa
Vienreiz lietojamais iepakojums
Atkārtoti lietojamais iepakojums
Iepakojuma tips
PET pudele: bezkrāsaina, caurspīdīga
PET pudele: citas krāsas
Metāls: alumīnija skārdene
Metāls: tērauda skārdene
Vienreiz lietojama stikla pudele
Universālā atkārtoti lietojamā stikla pudele
Individuālā dizaina atkārtoti lietojamā stikla pudele
€/vienība (bez PVN)
0,0165
0,0256
0
0
0,0333
0,0660
0,0161
Spēkā esošā dalības maksa (bez PVN) līdz 2024. gada 31. maijam:
Iepakojuma grupa
Iepakojuma tips
€/vienība (bez PVN)
Vienreiz lietojamais iepakojums
PET pudele: bezkrāsaina, caurspīdīga
0,0068
PET pudele: citas krāsas
0,0252
Metāls: alumīnija skārdene
0
Metāls: tērauda skārdene
0,0343
Vienreiz lietojama stikla pudele
0,0429
Atkārtoti lietojamais iepakojums
Universālā atkārtoti lietojamā stikla pudele
0,0858
Individuālā dizaina atkārtoti lietojamā stikla pudele
0,0199
Iepakojuma grupa
Vienreiz lietojamais iepakojums
Atkārtoti lietojamais iepakojums
Iepakojuma tips
PET pudele: bezkrāsaina, caurspīdīga
PET pudele: citas krāsas
Metāls: alumīnija skārdene
Metāls: tērauda skārdene
Vienreiz lietojama stikla pudele
Universālā atkārtoti lietojamā stikla pudele
Individuālā dizaina atkārtoti lietojamā stikla pudele
€/vienība (bez PVN)
0,0068
0,0252
0
0,0343
0,0429
0,0858
0,0199

Depozīta iepakojuma reģistrācijas sistēma

Iepakojuma reģistrācija depozīta sistēmas Reģistrā ir priekšnoteikums šī iepakojuma dalībai depozīta sistēmā. Plašāka informācija par depozīta iepakojuma reģistrāciju pieejama Līgumā par Depozīta iepakojuma apsaimniekošanu un Rokasgrāmatā iepakotājiem, kas atrodas sadaļā “Dokumenti”.

Iepakojums, kuram nepiemēro depozīta sistēmu, jo tā formas vai tehnisko īpašību dēļ to nav iespējams pieņemt automatizēti: alus ar ķiršu garšu “BACCHUS KRIEK”, 5.8%, 375 ml, svītrkods 4751022200737; alus “BACCHUS Framboise”, 5%, 375ml, svītrkods 5411081004316; alus “Liefmans Goudenband”, 8%, 750 ml, svītrkods 5411686301407; alus “Liefmans Kriek-Brut”, 6%, 750 ml, svītrkods 5411686700224.

Reģistrē depozīta iepakojumu šeit

Lai reģistrētu iepakojumu, jābūt noslēgtam sadarbības līgumam ar DIO.

Iepakojums, kuram nepiemēro depozīta sistēmu

Iepakojums, kam nepiemēro depozīta sistēmu


Depozīta iepakojuma marķējums

Depozīta zīmes faili vienreizlietojamam iepakojumam
Depozīta zīmes faili atkārtoti uzpildāmam (AU) iepakojumam


Biežāk uzdotie jautājumi


Neatradi savu jautājumu?

Sazinies ar mūsu kontaktpersonu

Biežāk uzdotie jautājumi

Lai depozīta sistēma atpazītu iepakojumus, par kuriem ir iemaksāta depozīta maksa un depozīta dalības maksa, uz visiem depozīta produktiem (produktu etiķetēm) ir jāizvieto Latvijas depozīta zīme (vienreiz lietojamais vai atkārtoti uzpildāmais (AU) iepakojums), kā arī jāmaina preces svītrkods. Svītrkoda maiņa nepieciešama, lai depozīta sistēmas ietvaros būtu iespējams atpazīt iepakojumu, par kuru ir samaksāta depozīta maksa 0,10 EUR apmērā.
Ja importēto dzērienu ražotājs neparedz pielāgot dzērienu etiķetes atbilstoši Latvijas depozīta sistēmas prasībām, importētājam ir jānodrošina atbilstošas uzlīmes izgatavošana un uzlīmēšana uz depozīta iepakojuma. Uzlīmes standarts jāsaskaņo ar depozīta sistēmas operatoru.

Ar svītrkoda izmēriem un krāsu prasībām var iepazīties dokumentā Rokasgrāmata depozīta iepakotājiem, kas atrodas sadaļā “Dokumenti”.

Ar depozīta atpazīšanas zīmes izmēriem un izvietošanas prasībām var iepazīties dokumentā Rokasgrāmata depozīta iepakotājiem, kas atrodas sadaļā “Dokumenti”.

Jā, uz iepakojuma var atrasties vairāku valstu depozīta zīmes. Latvijas depozīta zīmi nepieciešams ievietot rāmi, tādējādi nodalot to no citiem etiķetes elementiem.

Lai produktu depozīta iepakojumā varētu sekmīgi laist tirgū, pēc atbilstoša līguma noslēgšanas ar depozīta sistēmas operatoru iepakotājam ir jāveic katra produkta depozīta iepakojumā reģistrācija. Depozīta sistēmas operators uztur vienotu depozīta iepakojuma reģistru, kurā tiek reģistrēti visi produkti, kas tiek laisti tirgū Latvijas teritorijā. Reģistrējot produktu iepakojuma reģistrā, tiks reģistrēts produkta nosaukums, produkta kods, produkta veids, iepakojuma materiāls, tips, izmērs, svars, tiks pārbaudīta depozīta zīmes esamība un atbilstība depozīta iepakojuma veidam – vienreizlietojamais vai atkārtoti uzpildāmais. Tāpat tiks veikta iepakojuma parauga testēšana taromātos, lai pārbaudītu svītrkoda nolasāmību un saglabātu informāciju par konkrēto iepakojumu datubāzē.

Noslēdzot līgumu ar SIA Depozīta Iepakojuma Operators, iepakotāji iegūst atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa par iepakojumu, kas tiek apsaimniekots depozīta sistēmas ietvaros (reģistrēts depozīta sistēmas Reģistrā). Visas depozīta iepakojuma apsaimniekošanas izmaksas nodrošina DIO. Atbrīvojums no nodokļa samaksas stājas spēkā ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo datumu pēc līguma noslēgšanas ar depozīta sistēmas operatoru par dalību depozīta sistēmā.

Nodokļa maksātājs, kas realizē normatīvajos aktos par iepakojuma apsaimniekošanu noteiktos dzērienus depozīta iepakojumā un kam ir pienākums piedalīties depozīta sistēmā, bet kas nav noslēdzis ar depozīta sistēmas operatoru līgumu par dalību depozīta sistēmā un nepiedalās depozīta sistēmā (iepakojums nav reģistrēts depozīta sistēmas Reģistrā), maksā nodokli par depozīta iepakojumu divkāršā apmērā.

No 2023. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam ir noteikts pārejas periods uz jauno tvērumu. Tā laikā plauktos būs gan vecie iepakojumi bez depozīta zīmes, gan arī jaunie iepakojumi ar depozīta zīmi un depozīta maksu 10 centu apmērā, ko pēc tam varēs saņemt atpakaļ, nododot iztukšoto iepakojumu depozīta pieņemšanas punktā. Savukārt no 2023. gada 1. jūlija veikalu plauktos drīkstēs atrasties tikai jaunie iepakojumi ar depozīta zīmi. 

Neatradi savu jautājumu?

Sazinies ar mūsu kontaktpersonu