Tirgotājiem

Tirgotājiem

Tirgotāju dalība depozīta sistēmā ir ļoti būtiska, jo tieši tirgotāji nodrošina depozīta iepakojuma efektīvu apriti — gan pārdodot produktus depozīta iepakojumā un saņemot depozīta maksu, gan pieņemot atpakaļ izlietotos depozīta iepakojumus un attiecīgi izmaksājot iepriekš veikto depozīta maksājumu galalietotājam. Tirgotāju iesaiste tāpat palīdz veidot jaunus, klimatam draudzīgus sabiedrības paradumus ikdienā, kuri veicina rūpes par vidi. Ņemot vērā to, ka depozīta sistēma kļūs par sabiedrības arvien pieprasītāku pakalpojumu, depozīta pieņemšanas punktu izveide palīdzēs sekmēt tirdzniecības vietu esošo klientu lojalitāti, kā arī palīdzēs tirgotājiem iegūt jaunus klientus.

Dokumenti

Korekti aizpildīts līgums jāparaksta ar elektroniski drošu parakstu un jānosūta rekvizītos norādītājai personai uz tirgotajs@dio.lv.

Izdrukājot līgumu un parakstot to papīra formātā, jānosūta uz adresi: SIA Depozīta Iepakojuma Operators, Granīta iela 27, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119, Latvija.

*Ja nav iespējas līgumu parakstīt elektroniski vai ir nepieciešama palīdzība ar līguma sagatavošanu papīra formātā, lūdzu, sazinieties ar SIA Depozīta Iepakojuma Operators, lai rastu risinājumu. Lūgums rakstīt uz e-pastu tirgotajs@dio.lv vai zvanīt +371 20226575.

Tirgotājiem, kuriem ir saistošs "Līgums par depozīta iepakojuma manuālu pieņemšanu tirdzniecības vietās", lūgums obligāti aizpildīt šādas līguma sadaļas:
Līguma rekvizītus, ievadot prasīto informāciju — 1. lpp. un 17. lpp.;
Līguma pielikumu Nr. 1 — 18.–19. lpp.;
Līguma pielikuma Nr. 2 paraksttiesīgo personu — 20. lpp.;
Līguma pielikuma Nr. 3 paraksttiesīgo personu — 22. lpp.;
Līguma pielikumu Nr. 4 — 23. lpp.

Rokasgrāmata nav jāparaksta, tomēr tā ir neatņemama līguma sastāvdaļa

Apdzīvotās vietās, kur ir pietiekams depozīta pieņemšanas punktu skaits, tirgotāji saskaņā ar iepakojuma likumu var veidot kopīgus depozīta pieņemšanas punktus, ja attālums līdz kopīgajam punktam nepārsniedz 500 metrus.

Saskaņā ar Iepakojuma likuma 18.10 pantu, ja depozīta iepakojuma tirgotājam nav pienākuma pieņemt no galalietotāja izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu savā tirdzniecības vietā, tās teritorijā vai tirdzniecības vietas tuvumā, tas izvieto galalietotājam pieejamu informāciju par tuvākās depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas adresi un darba laiku.

Plakāts ir sagatavots, lai tajā varētu veikt ierakstu izmantojot datora druku vai arī izdrukājot plakātu un ierakstot nepieciešamo informāciju ar roku. 

Plakātā nepieciešams norādīt šādu informāciju:

  • Veikala nosaukums;
  • Veikala adrese;
  • Veikala darba laiks.

 

PVD ieteikumi labai higiēnas praksei
Ieteikumi depozīta iepakojumu uzglabāšanai

Kam jāpieņem depozīta iepakojums?

Ja jūsu tirdzniecības zāles platība ir vienāda ar 60 m2 vai lielāka, jums ir pienākums slēgt līgumu ar SIA Depozīta Iepakojuma Operators par depozīta pieņemšanas punkta – automatizēta vai manuāla – izveidi.

Atbilstoši Iepakojuma likuma 18.8 pantam, pienākums slēgt līgumu ar SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) ir visām tām tirdzniecības vietām, kuras:

Atrodas valstspilsētās (Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils, Ogre) un to tirdzniecības zāles platība ir 300 m2 vai lielāka

300 m²

Atrodas citās administratīvajās teritorijās (ārpus pilsētas, laukos) un to tirdzniecības zāles platība ir 60 m2 vai lielāka

60 m²

Neskatoties uz likumā noteiktajiem kritērijiem, DIO ir atvērts jebkura tirgotāja interesei kļūt par depozīta sistēmas dalībnieku neatkarīgi no tā, vai tirdzniecības zāles platība sasniedz 60 m2. Depozīta pieņemšanas punkta izveide savās telpās būs ieguvums ikvienam tirgotājam, jo tas ir labākais veids, kā, vienlaicīgi, rūpējoties par vidi, iegūt jaunus klientus, kā arī nepazaudēt jau esošos lojālos pircējus, kas vēlas ērti nodot atpakaļ veikalā nopirkto iepakojumu un pēc tam ar atgūto depozīta maksu iegādāties jaunus produktus tajā pašā veikalā.

Ar tirgotāju atbildību un pienākumiem depozīta sistēmā var iepazīties dokumentos Līgums par iepakojuma manuālu pieņemšanu un Līgums par depozīta pieņemšanu automatizēti, kas atrodami sadaļā “Dokumenti”.

Kā noteikt iepakojuma pieņemšanas veidu?

iepakojuma vienību mēnesī

>3000

iepakojuma vienību mēnesī

arrow-left
automātiskās pieņemšanas vietas (taromāti)

≈1000

automātiskās pieņemšanas vietas (taromāti)

arrow-left2
savākšanas vietas kopā

≈1400

savākšanas vietas kopā

arrow-right
manuālās pieņemšanas vietas

≈400

manuālās pieņemšanas vietas

arrow-right2
iepakojuma vienību mēnesī

<3000

iepakojuma vienību mēnesī

iepakojuma vienību mēnesī

>3000

iepakojuma vienību mēnesī

arrow-left
automātiskās pieņemšanas vietas (taromāti)

≈1000

automātiskās pieņemšanas vietas (taromāti)

arrow-left2
savākšanas vietas kopā

≈1400

savākšanas vietas kopā

arrow-right
manuālās pieņemšanas vietas

≈400

manuālās pieņemšanas vietas

arrow-right2
iepakojuma vienību mēnesī

<3000

iepakojuma vienību mēnesī

Manuālā iepakojumu pieņemšana notiks veikalos, kur plānotais pircēju nodoto iepakojumu skaits nepārsniedz 3000 vienību mēnesī. Savukārt tiem veikaliem, kur plānotais nodoto iepakojumu skaits mēnesī pārsniedz 3000 vienību, DIO piedāvā bez maksas piegādāt un uzstādīt taromātu tukšā depozīta iepakojuma nodošanai.

Taromātu pieejamība

SIA Depozīta Iepakojuma Operators piedāvā visiem tiem tirgotājiem, kuru tirdzniecības zāles izmēri atbilst likumā noteiktajām prasībām un kuru vidējais viena mēneša depozīta produktu pārdošanas apjoms (gada laikā) ir vismaz 3000 vienību, bez maksas piegādāt un uzstādīt taromātu(-us) automatizētai tukšā depozīta iepakojuma pieņemšanai. DIO tāpat apņemas nodrošināt taromātu tehnisko uzraudzību un remontu defektu vai darbības traucējumu gadījumā.

Lai pieteiktos taromāta uzstādīšanai veikalā, lūgums aizpildīt pieteikuma formu un nosūtīt to uz tirgotajs@dio.lv. DIO izvērtēs saņemto pieteikumu un sniegs atbildi 2 nedēļu laikā.

Depozīta sistēmā nododamā iepakojuma reģistrs

Aktuālais saraksts ar iepakojumiem, kuri iekļauti depozīta sistēmā

Depozīta iepakojuma reģistrs tiek atjaunots katru trešdienu, plkst. 9:00

Iepakojumi, kuriem nepiemēro depozīta sistēmu

Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumu Nr. 519 “Depozīta sistēmas darbības noteikumi” 2. pants – depozīta sistēmas operatoram ir tiesības nepiemērot depozīta sistēmu iepakojumam, kuru tā formas vai tehnisko īpašību dēļ nav iespējams pieņemt automatizēti, katru šādu gadījumu saskaņojot ar Valsts vides dienestu.

Apsaimniekošanas maksa un aktuālie tarifi

Apsaimniekošanas maksa no 2024. gada 1. marta
Apsaimniekošanas maksa 2023.gadam
Apsaimniekošanas maksa 2022.gadam

No 2024. gada 1. marta stāsies spēkā jauna apsaimniekošanas maksa, kas aprēķināta saskaņā ar neatkarīga auditora SIA “Deloitte Latvia” veiktā audita laikā izstrādātajiem aprēķina modeļa rezultātiem. Jaunais modelis paredz sīkāku apsaimniekošanas maksas diferenciāciju atkarībā no iepakojuma pieņemšanas veida.

 

 

Apsaimniekošanas maksa no 2024. gada 1. marta
Pieņemšanas veids
Apsaimniekošanas maksa, EUR/vienība bez PVN
PET
Metāla skārdenes
Vienreiz lietojamais stikls
Atkārtoti uzpildāmas stikla pudeles
DIO nodrošinātie kioski ar T9
0,0150
0,0124
0,0326
0,0359
T9
0,0153
0,0130
0,0361
0,0384
T70
0,0156
0,0137
0,0335
0,0375
H11
0,0345
0,0330
0,0611
0,0640
Manuālie punkti
0,0238
0,0227
0,0406
0,0420
Apsaimniekošanas maksa no 2024. gada 1. marta
Pieņemšanas veids
DIO nodrošinātie kioski ar T9
T9
T70
H11
Manuālie punkti
Apsaimniekošanas maksa, EUR/vienība bez PVN
PET
0,0150
0,0153
0,0156
0,0345
0,0238
Apsaimniekošanas maksa, EUR/vienība bez PVN
Metāla skārdenes
0,0124
0,0130
0,0137
0,0330
0,0227
Apsaimniekošanas maksa, EUR/vienība bez PVN
Vienreiz lietojamais stikls
0,0326
0,0361
0,0335
0,0611
0,0406
Apsaimniekošanas maksa, EUR/vienība bez PVN
Atkārtoti uzpildāmas stikla pudeles
0,0359
0,0384
0,0375
0,0640
0,0420

Biežāk uzdotie jautājumi


Neatradi savu jautājumu?

Sazinies ar mūsu kontaktpersonu

Biežāk uzdotie jautājumi

Depozīta pieņemšanas punktu apsaimniekošanas izmaksas sedz DIO. Ar depozīta sistēmas otrā darbības gada (2023.g.) apsaimniekošanas maksas apmēriem var iepazīties apakšsadaļā “Apsaimniekošanas maksa un aktuālie tarifi”.

Tādējādi papildu izmaksas attiecībā uz pieņemšanas punktu uzstādīšanu un apsaimniekošanu nav jāsedz pašiem tirgotājiem. Ir veikti aprēķini, lai apsaimniekošanas maksa, ko DIO nodrošinās tirgotājiem par katru pieņemto iepakojuma vienību, atsver arī ieguldījumu pieņemšanas punktu izveidē, darbaspēka kapacitāti, u. c. ar iepakojumu pieņemšanu saistītus izdevumus.

Standarta situācijā nav nepieciešams papildu darbaspēks. Vidēji darbiniekam jāvelta aptuveni no 15 minūtēm līdz pusstundai dienā, lai veiktu nepieciešamās darbības manuālā depozīta pieņemšanas punktā, kas ir sekojošas – iepakojuma pieņemšana no pircēja pārliecinoties, ka uz iepakojuma etiķetes ir depozīta zīme un svītrkods nav bojāts, iepakojuma skaita un atgrieztās naudas summas reģistrēšana kases aparātā, kā arī iepakojuma sašķirošana maisos un kastēs saskaņā ar informatīvo plakātu tirgotājiem. Automātiskajās pieņemšanas vietās šīs darbības ir taromāta iztukšošana un iztīrīšana reizi dienā, kā arī iepakojumu sašķirošana saskaņā ar informatīvo plakātu tirgotājiem.

Taču jāņem vērā, ka darba apjoms ir atkarīgs no nodoto iepakojumu apjoma — piemēram, manuālā depozīta pieņemšanas punktā maksimālais paredzētais apjoms ir līdz 3000 iepakojumiem mēnesī jeb ≈ 100 iepakojumiem dienā, ar ko pārdevējs spēj tikt galā pats. Lielākos depozīta pieņemšanas punktos, kur uzstādīti divi vai vairāk lieljaudas taromāti un pieņemto iepakojumu apjoms ir 150 000 vienību mēnesī vai lielāks, nepieciešams atsevišķs darbinieks.

Iepakojumi jāsašķiro un jāsagatavo transportēšanai, vadoties pēc informācijas, kas atrodama tirgotāju rokasgrāmatā, kā arī tirgotājam izsniegtajos informatīvajos materiālos. DIO tirgotājiem bez maksas nodrošina divu veidu transportēšanas maisus un kastes, kurās jāuzglabā iepakojums.

Vienreizējās stikla pudeles, atkārtoti uzpildāmās universālās stikla pudeles, PET pudeles un skārda bundžas izved depozīta sistēmas operators. Izvešanas grafiks tiek iepriekš saskaņots ar tirgotāju.

Iepakojuma izvešana notiek pēc iepriekš saskaņota grafika vai brīdī, kad tirgotājam ir uzkrātas 10 transportēšanas vienības (maisi, kastes). 1 maiss atbilst vienai transportēšanas vienībai, 3 kastes – arī atbilst vienai transportēšanas vienībai. Manuālajām pieņemšanas vietām minimālais transportēšanas vienību skaits ir 8.

Individuālā dizaina atkārtoti uzpildāmo stiklu nodod ražotājam saskaņā ar vienošanos starp ražotāju un tirgotāju.

DIO sadarbībā ar “Eco Baltia vide” piedāvā nederīgā iepakojuma apsaimniekošanu, nodrošinot tirgotājiem bezmaksas konteinerus un izvešanu visā Latvijā.

Manuālajos depozīta pieņemšanas punktos iepakojumu pieņem pārdevējs. Pārdevējam jāpārliecinās, ka uz iepakojuma etiķetes ir depozīta zīme un svītrkods nav bojāts. Pēc tam pircējam jāatgriež depozīta maksu par nodoto iepakojumu vai jāpiešķir to kā atlaidi pirkumam.

Depozīta sistēmas operators piedāvā visiem tiem tirgotājiem, kuriem saskaņā ar likumu ir jānodrošina depozīta iepakojumu pieņemšana un kuru plānotais vai faktiski atgrieztais depozīta iepakojumu daudzums ir ne mazāks kā 3000 vienībām mēnesī, bez maksas piegādāt un uzstādīt taromātu(-us) tukšā depozīta iepakojuma nodošanai. Operators tāpat apņemas nodrošināt taromātu tehnisko uzraudzību un remontu defektu vai darbības traucējumu gadījumā.

Automātisko pieņemšanas punktu darbībai ir nepieciešama elektrība un interneta pieslēgums. Elektrības patēriņš atkarīgs no taromātu veida, kā arī nodoto iepakojumu apjoma. Šīs izmaksas ir ierēķinātas apsaimniekošanas maksā, kuru nodrošina DIO. Interneta pieslēgums nepieciešams, lai iekārta spētu pārsūtīt datus un informāciju par pieņemto iepakojuma apjomu, izsniegtajiem kuponiem un iekārtas tehnisko stāvokli uz centrālo datubāzi. Iespējams izmantot arī mobilo internetu. Manuālai iepakojumu pieņemšanai nav nepieciešams interneta pieslēgums.

Taromāts ir jākopj saskaņā ar ražotāja instrukcijām, kā arī nepieciešamības gadījumā. Ražotāja pārstāvji tirdzniecības vietās veiks apmācības par taromāta apkalpošanu.

No 2023. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam ir noteikts pārejas periods uz jauno tvērumu. Tā laikā plauktos var atrasties gan iepriekšējie iepakojumi bez depozīta zīmes, gan arī jaunie iepakojumi ar depozīta zīmi un piemaksu 10 centu apmērā, ko pēc tam varēs saņemt atpakaļ, nododot iztukšoto iepakojumu depozīta punktā. Savukārt no 2023. gada 1. jūlija veikalu plauktos drīkstēs atrasties tikai jaunie iepakojumi ar depozīta zīmi.

Nerealizētajiem iepakojumiem var veikt marķējuma pārlīmēšanu ar reģistrētu svītrkodu, iepakojuma paraugu un depozīta zīmi:

  • Pārlīmēšana ar jau apstiprinātu un reģistrētu uzlīmi un formu pie DIO - nav nepieciešams reģistrācijas process;
  • Oriģinālās etiķetes pārlīmēšana ar pagaidu uzlīmi - ir nepieciešams reģistrācijas process, svītrkoda reģistrācija, paraugu iesniegšana (~ 2 nedēļas).

Neatradi savu jautājumu?

Sazinies ar mūsu kontaktpersonu